Jiří Drahoš 2018

Politické kampaně jsou naprosto odlišné ve většině parametrů, které jsou na naši práci kladeny. Po zkušenosti z kampaně Karla Schwarzenberga jsme tuto výzvu znovu rádi přijali a navrhli jsme značku a vzhled kampaně pana profesora Jiřího Drahoše.

Ozvěte
se