Českomoravská nemovitostní

Rychle rostoucí nemovitostní fond přerostl své původní logo. Značku jsem redesignovali a doplnili jí o vizuální koncept, který sjednotil výstupy pod jedno zastřešující téma. Hledání skryté hodnoty v číslech jsme doplnili hledáním krásy v detailech kancelářských budov, v nekonečném zrcadlení a barevných optických klamech. Vše jsme aplikovali na materiály od vizitek po prezentační web.

Ozvěte
se